Czy jesteś pewien, że woda, którą pijesz jest czysta i zdrowa?

Czy w ogóle nadaje się ona do picia?

Człowiek uczynił z wody śmietnisko. Jakim prawem?

Nasza niepohamowana ekspansja sprawia, że ilość zanieczyszczeń zawartych w wodzie podwaja się co 10 lat.

Hydrofory Trójmiasto

Hydrofor jest urządzeniem, które zapewnia stałe ciśnienie wody w sieci wodociągowej. Dodatkowo zabezpiecza instalację wodną przed niebezpiecznymi uderzeniami hydraulicznymi, spowodowanymi skokiem ciśnienia w instalacji. Hydrofory zbudowane są z przynajmniej jednej pompy, zbiornika ciśnieniowego oraz presostatu (wyłącznik ciśnieniowy). Dodatkowo mogą być wyposażone w zawory zwrotne, odcinające i specjalny zawór bezpieczeństwa. Stosowanie pomp i hydroforów do czystej wody oraz pomp do wody brudnej może być niezastąpionym rozwiązaniem w przypadku braku instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci wodociągowej do domków letniskowych lub szklarni może czasem okazać się niemożliwe ze względu na odległość lub wysoki koszt instalacji. Na dodatek słaba infrastruktura instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub jej brak na obszarach mało zurbanizowanych jeszcze bardziej komplikuje tę sprawę. Rozwiązaniem może być zastosowanie specjalnych pomp i hydroforów, dzięki którym możemy stać się właścicielem własnego wodociągu i to niezależnie od tego, czy chcemy korzystać z wody ze studni, czy też ze zbiorników wody deszczowej.

Serdecznie zapraszamy!

Punkt Handlowy

Share This